Formularz zgłoszenia sesji tematycznej na Zjeździe PTP

Formularz zgłoszenia sesji tematycznej na Zjeździe PTP
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

(*) pola obowiązkowe
Program sesji:
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Prosimy, żeby w celu konsolidacji środowiska Polskich Psychiatrów, wykładowcy sesji reprezentowali co najmniej 2 różne ośrodki naukowe

REGULAMIN Zgłaszania Sesji na 46 Zjeździe Psychiatrów Polskich

 18-20 czerwca 2020 roku w Szczecinie

 1. Zgłoszenia przyjmowane są jedynie w formie elektronicznej.
 2. Termin zgłaszania Sesji – 01.12.2019 rok.
 3. Zgłoszenia Sesji dokonuje Przewodniczący Sesji.
 4. Zgłoszenie musi zawierać temat oraz opis Sesji, który nie może przekraczać 300 wyrazów.
 5. O przyjęciu Sesji do programu Zjazdu i wyborze rodzaju prezentacji Sesji zadecyduje Komitet kwalifikacji prac i sesji. O wynikach kwalifikacji Przewodniczący Sesji zostaną powiadomieni do 10.12.2019 roku.  
 6. Należy podać dane kontaktowe Przewodniczącego Sesji, a w razie zmiany powiadomić Komitet kwalifikacji prac i sesji.  
 7. Należy podać propozycję programu Sesji. Program Sesji może zawierać minimum 3, maksymalnie 4 wykłady. Prosimy, żeby w celu konsolidacji środowiska, wykładowcy Sesji reprezentowali co najmniej 2 ośrodki naukowe.
 8. Komitet kwalifikacji prac i sesji zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia propozycji Sesji do programu Zjazdu, jednocześnie Komitet kwalifikacji prac i sesji kwalifikuje zgłoszoną Sesję jako Sesję Plenarną, Satelitarną, Wykładową, warsztaty lub inną formę prezentacji Sesji na Zjeździe.
 9. Komitet Naukowy określa następujące zasady organizacji Sesji:
  1. Sesja Plenarna – Komitet Organizacyjny zapewnia nocleg oraz FEE dla Przewodniczącego Sesji i Wykładowców.
  2. Sesja Wykładowa – Komitet Organizacyjny zapewnia nocleg oraz FEE tylko dla Przewodniczącego Sesji.
  3. Sesja Satelitarna – Komitet Organizacyjny nie zapewnia noclegów oraz FEE na Zjeździe.
  4. Warsztaty, sesje doniesień ustnych i e-posterowych – Komitet Organizacyjny nie zapewnia noclegów oraz FEE na Zjeździe.
 10. Tematyka Sesji:
  • Edukacja w psychiatrii.
  • Epidemiologia w psychiatrii.
  • Filozofia i humanistyka w psychiatrii.
  • Genetyka i epigenetyka w psychiatrii.
  • Historia psychiatrii.
  • Immunologia w psychiatrii.
  • Łagodne zaburzenia poznawcze.
  • Medycznie niewytłumaczalne objawy.
  • Mikrobiota a psychiatria.
  • Neuropsychologia a psychiatria.
  • Niepełnosprawność intelektualna.
  • Nowe technologie w psychiatrii – aspekt diagnostyczny.
  • Nowoczesne technologie a psychiatria – aspekt terapeutyczny.
  • Otępienia.
  • Pacjenci psychiatryczni i ich opiekunowie.
  • Pielęgniarstwo psychiatryczne.
  • Płeć męska a zdrowie psychiczne.
  • Problemy psychiczne w grupach migrantów.
  • Psychiatria a medycyna regeneracyjna.
  • Psychiatria i Sztuka.
  • Psychiatria ratunkowa.
  • Psychiatria sądowa.
  • Psychiatria środowiskowa.
  • Psychiatria wieku podeszłego.
  • Psychiatria wieku rozwojowego.
  • Psychiatria wojskowa.
  • Psychiatria wysiłku fizycznego i sportu.
  • Psychofarmakologia.
  • Psychoonkologia.
  • Psychoterapia.
  • Rehabilitacja pacjentów psychiatrycznych.
  • Religia, duchowość i psychiatria.
  • Schizofrenia i zaburzenia ze spektrum psychozy.
  • Suicydologia.
  • Terapie rodzin.
  • Tożsamość płci a zdrowie psychiczne.
  • Uzależnienia behawioralne.
  • Uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
  • Varia.
  • Wczesna diagnoza i interwencje w psychiatrii.
  • Współchorobowość somatyczna w psychiatrii. Psychiatria konsultacyjna.
  • Współczesne klasyfikacje, oceny diagnostyczne i nomenklatura psychiatryczna.
  • Zaburzenia afektywne dwubiegunowe.
  • Zaburzenia depresyjne.
  • Zaburzenia lękowe.
  • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.
  • Zaburzenia odżywiania.
  • Zaburzenia osobowości.
  • Zaburzenia snu i czuwania.
  • Zaburzenia ze spektrum autyzmu.
  • Zagadnienia etyczne w psychiatrii.
  • Zdrowie psychiczne kobiet i dziewcząt.
  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).

Po zakwalifikowaniu Sesji na stronie internetowej Zjazdu, zostanie opublikowany program ramowy Zjazdu.

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

MIEJSCE KONFERENCJI

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu
Szczecińskiego
ul. Krakowska 71-79, Szczecin

Kontakt:


ORGANIZATOR

Oddział Szczeciński PTP
ul. Broniewskiego 26, 71-460 Szczecin,
ptp@pum.edu.pl
tel 913 511 322, fax 913 511 301


Biuro Organizacyjne

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl